DNR ställer in

DNR har tyvärr tvingats ställa in sin planerade spelning på NärCon 2012. Dom ersätts med att Discorejvet samma kväll börjar tidigare, och alla ändringar finns i schemat!