För föräldrar

NärCon är ett av nordens största event för ungdomar intresserade av tv- och sällskapsspel samt japansk populärkultur. Eventet är helt och hållet fritt från alkohol och droger.

Om NärCon
Konventet arrangeras ideellt av föreningen NärCon. Eventets ryggrad består av 60 arrangörer som arbetar hela året med NärCon. Därtill kommer ca 400 funktionärer, och dessa servar under fyra dagar alla drygt 2500 deltagare.

Då vi har över tio års erfarenhet av att arrangera dylika evenemang har vi har mycket höga säkerhetskrav på NärCon. Några exempel på detta är att hela området är omgett av stängsel, all vår säkerhets- och sjukvårdspersonal är utbildade och alla våra chefer och ansvariga inom säkerhet och sjukvård har erfarenhet från armén eller annan formell utbildning.

Det finns ingen åldersgräns för att gå på NärCon, utan du som förälder avgör alltid om du anser ditt barn moget nog att ta del av eventet. Som vägledning i beslutet kan vi dock berätta att ca 43 % av våra deltagare är mellan 13-17 år, och 45 % mellan 18-24 år.

NärCon serverar, till skillnad från de andra eventen i vår storleksklass, mat under hela tiden konventet pågår. Vi uppfyller självklart alla hälsovårdsmyndighetens krav på tillredning, och vi siktar på att erbjuda en så varierad kost som möjligt. Vi erbjuder även mat för människor som äter specialkost, men vi har också rum med mikrovågsugnar för de som hellre vill ha med matsäck.

För att du som förälder ska veta att ditt barn äter och dricker ordentligt på konventet erbjuder vi som en service dig att köpa matbiljetter till NärCon samtidigt som ni köper biljetten. Dessa kostar 25 kr/st och berättigar innehavaren till ett mål lagad mat. På så sätt vet du att när ditt barn åker till NärCon, så har han eller hon mat för hela helgen med sig!

Har du några som helst frågor kring eventet NärCon eller föreningen NärCon, tveka inte att kontakta oss via vår kundtjänst. Från och med onsdag eftermiddag 25/7 kan du även ringa till NärCons reception på telefonnummer 076-2200054.

Om föreningen
Som en del i att anmäla sig till NärCon kommer vi vilja att ditt barn blir medlem i vår förening. Det är på intet sätt förpliktigande och som medlem omfattas ditt barn av våra försäkringar under konventet

Föreningen NärCon är ansluten till Sverok, som är Sveriges största ungdomsförbund. Föreningen har inget vinstintresse och är både religiöst och politiskt obunden.

Föreningen är demokratiskt styrd och alla medlemmar som vill är välkomna att engagera sig. Vi har därför varje år ett årsmöte, där alla föreningens medlemmar kan komma och rösta och på så sätt påverka NärCon. Om du eller dina barn vill engagera er mer i konventet NärCon finns mer information under jobba på NärCon.

Nytt för i år är att vi kommer att ha en föräldralounge dit endast föräldrar har tillträde. Där kommer det gå att dricka kaffe, läsa en tidning, vila ifrån konventsområdet och samtala med andra föräldrar!