Trivselregler

För att ett konvent som NärCon ska vara så bra som möjligt för er besökare har vi några regler som alla måste följa.

NärCons trivselregler
• Knivar och andra vapen är strängt förbjudna.
• Alkohol eller drogpåverkade personer kommer att avvisas eller i grova fall omhändertagas och föras till polis eller sjukhus.
• Vissa personer på konventet kan vara allergiska mot pälsdjur och därför lämnar vi husdjur hemma.
• Visa hänsyn för andra deltagare och följ instruktioner från funktionärer.
• Sover gör man i sovsalarna eller på camping, personer som sover på andra ställen än dessa kommer att bli flyttade dit.
• Stoppade möbler etc. får inte medföras in på konventsområdet.
• Glöm inte bort att dricka vatten, det kan bli väldigt varmt i juli, framför allt om man samlar över 2500 nördar i samma lokaler.
• Glöm inte bort att äta, det är gott och du behöver energi till att orka spela spel i flera timmar.
• Tänk miljövänligt, NärCon satsar på att få så lite avfall som möjligt. Lägg sopor i rätt säckar och samma sak med pant.
• Alla former av olovligt tillträde till konventsområdet polisanmäls.
• Crowdsurfing under konserterna är förbjudet.
• NärCon förbehåller sig rätten att närsomhelst be om tillstånd för att visitera någon och/eller dennes packning, vid nekande så kan du komma att avvisas från konventsområdet.
• Om du ser ett bråk, tillkalla alltid en vakt. Ge dig aldrig in i något själv.
• NärCon ansvarar inte för några personliga tillhörigheter.
• Fordon utan bilpass är förbjudna på området.
• Öppen eld är endast tillåten på anvisad plats.
• NärCon kan närsomhelst avvisa en person som uppträder störande från området. Ett sådant beslut kan inte överklagas och personens band kommer att klippas.
• Om brandlarmet går, gå då genast ut. Oavsett vad du håller på med är din säkerhet viktigare.
• Ta gärna med en kompis. (Som då naturligtvis har löst entré.)

För cosplay gäller följande föreskrifter:
• Ditt vapen måste vara tillåtet enligt svensk lag
• Det är förbjudet med spikar, skarpa eggar eller liknande på cosplayen om dessa kan skada folk.
• Det är förbjudet att ha draget blankvapen på konventsområdet.  Under cosplayfotografering samt på scenen kommer du självklart få posera med ditt vapen. Men alla andra tider skall det vara bortstoppat
• Vapenreplikas av nutida pistoler, såsom soft-airguns och liknande måste ha en säkerhetsplugg i mynningsröret.
• Om ditt vapen uppenbarligen inte liknar något som kan vara farligt för andra (tex ett vapen i papier maiché eller dylikt) så behöver du inte vara orolig för att bryta mot våra regler. Säkerhetspersonal på plats informerar dig om du faller in under denna kategori, anta ingenting själv!
• Du kan alltid lämna in ditt vapen i garderoben och hämta ut det för fotografering.
• NärCons säkerhetspersonal förebehåller sig att när som helst kontrollera att just ditt medhavda vapen inte bryter mot föreskrifterna.